SharePoint

Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Dự án, hạng mục

Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

(11:07 | 18/01/2019)

Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp hồ chứa nước Dương Đông (giai đoạn 2).


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   86_QD-UBND.signed.pdf