SharePoint

Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Dự án, hạng mục

Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh

(11:07 | 18/01/2019)

Điều chỉnh chi tiết một số danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2018 (đợt 06) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   85_QD-UBND.signed.pdf