Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Dự án, hạng mục

Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh

(10:20 | 28/01/2019)

Giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2019 (đợt 2) nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   174_QD-UBND.signed.pdf