Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Dự án, hạng mục

Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

(08:11 | 28/01/2019)

Thành lập Tổ Giám sát và theo dõi hoạt động đấu thầu các gói thầu thiết bị y tế tại Quyết định số 354/QĐ-SKHĐT ngày 06/11/2018 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   172_QD-UBND.signed.pdf