Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Dự án, hạng mục

Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh

(15:07 | 21/03/2019)

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Trạm kiểm dịch động vật cửa khẩu Giang Thành.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   618_QD-UBND.signed.pdf