SharePoint

Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chương trình, đề tài

Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh

(14:07 | 07/01/2019)

Điều chỉnh kế hoạch vốn một số danh mục công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (vốn đầu tư phát triển) năm 2018 trên địa bàn huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   08_QD-UBND.signed.pdf