SharePoint

Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chương trình, đề tài

Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh

(14:07 | 07/01/2019)

Điều chỉnh kế hoạch vốn một số danh mục công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   07_QD-UBND.signed.pdf