SharePoint

Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chương trình, đề tài

Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh

(14:07 | 07/01/2019)

Điều chỉnh kinh phí thực hiện đào tạo nghề lao động nông thôn (lĩnh vực phi nông nghiệp) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   06_QD-UBND.signed.pdf