Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Tin Cải cách hành chính

Khai trương Trục liên thông văn bản điện tử quốc gia

(13:46 | 13/03/2019)

Chiều ngày 12/3, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về Lễ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia. Tại điểm cầu Chính phủ, do ông Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ chủ trì. Tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh, do bà Lê Thị Minh Phụng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cùng với các sở, ban, ngành, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, chuyên viên chuyên môn có liên quan đến dự.


                                    Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang.

 

Xây dựng Chính phủ điện tử là một trong những nội dung quan trọng của cải cách hành chính nhằm hiện thực hóa quyết tâm của Chính phủ về xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân. Quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính quyền điện tử “Nghĩ lớn, nhìn tổng thể, hành động nhanh, bắt đầu từ những việc nhỏ nhưng hiệu quả lớn”, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức các Đoàn công tác khảo sát có sự tham gia của các bộ, ngành liên quan, các tập đoàn, công ty để học tập kinh nghiệm về quản trị hành chính công và xây dựng Chính quyền điện tử. Hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số tại các quốc gia thành công, có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng về Chính phủ điện tử của Liên Hợp quốc, như: Malaysia, Pháp, Hàn Quốc,…

Đến nay, quy trình Chính phủ điện tử được thực hiện trong 03 giai đoạn và mang lại một số kết quả, như sau: Giai đoạn 1 (từ ngày 20/8/2018 - 10/10/2018), thực hiện khảo sát thực tế tại một số bộ, địa phương, thống nhất các nghiệp vụ gửi/nhận văn bản điện tử, hoàn thành thử nghiệm giải pháp kỹ thuật kết nối với một số đơn vị; giai đoạn 2 (từ ngày 01/10/2018 - 16/11/2018), triển khai thử nghiệm kết nối, liên thông gửi/nhận văn bản điện tử, qua đó, đã lựa chọn 27 bộ, ngành, địa phương đáp ứng yêu cầu về giải pháp kỹ thuật để tham gia giai đoạn thử nghiệm; giai đoạn 3 (từ 17/11/2018 - 19/01/2019), kiểm tra, xác nhận tình trạng liên thông của các bộ, ngành, địa phương thử nghiệm kết nối với 95 bộ, ngành, địa phương trên Trục liên thông văn bản quốc gia (gọi tắt là Trục liên thông), chuẩn bị hệ thống sẵn sàng cho nâng cấp, chuyển đổi.

Qua đó, từ ngày 19/01/2019 - 08/3/2019, đã có 12.257 văn bản gửi, 35.360 văn bản nhận trên Trục liên thông; 63/95 cơ quan đã chuẩn bị được máy chủ bảo mật dùng riêng, tích hợp chứng thư số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp; 32/95 cơ quan đang sử dụng máy chủ bảo mật chung do Văn phòng Chính phủ cung cấp; 32/95 cơ quan đã hoàn thành việc nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành đang chạy chính thức; 08/95 cơ quan đã hoàn thành việc nâng cấp đang trong giai đoạn kiểm thử; 19/95 cơ quan đang thực hiện nâng cấp phần mềm. Từ đó, có 85/95 cơ quan đã nâng cấp phần mềm, có dữ liệu văn bản phản hồi từ 03 trạng thái trở lên, 42/95 cơ quan đã xử lý văn bản qua mạng từ 05 trạng thái trở lên (tỉnh Kiên Giang đã đáp ứng đủ 06 trạng thái: Đã đến, đã tiếp nhận, đã chuyển xử lý, đang xử lý, đã hoàn thành, từ chối nhận (trả lại) hoặc thu hồi hoặc xóa); hiện nay, có 74/95 cơ quan đã sử dụng bộ thư viện phát triển kết nối, liên thông (SDK phiên bản 2.0). Qua đó, vấn đề đảm bảo an toàn, an ninh văn bản gửi/nhận trên Trục liên thông đặc biệt được quan tâm và liên tục rà soát, đánh giá mức độ an toàn, bảo mật nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho hệ thống.

Tuy nhiên, vẫn còn một số bộ, ngành, địa phương thực hiện hiệu chỉnh phần mềm quản lý văn bản và điều hành còn chậm, còn phụ thuộc vào các nhà cung cấp phần mềm, nhiều phần mềm đã hết thời gian bảo hành, duy trì, phát triển, chưa có thói quen xử lý văn bản trên môi trường mạng,…

Qua Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương tinh thần trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện Chính quyền điện tử và lưu ý một số nhiệm vụ trong thời gian tới: Nghiêm túc triển khai việc gửi/nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia theo đúng lộ trình; huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để tập trung nâng cấp, hoàn thiện các phần mềm quản lý văn bản và triển khai hạ tầng đồng bộ Trục liên thông; chú trọng công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của toàn xã hội; tiếp tục xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về: Tài chính, bảo hiểm xã hội, đăng ký doanh nghiệp,… và các sơ sở dữ liệu chuyên ngành; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ thông tin cá nhân, tổ chức, không được để lộ hộp dữ liệu và thông tin thuộc phạm vi bí mật Nhà nước; tiếp tục cập nhật, bổ sung hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho Trục liên thông; yêu cầu thủ trưởng các cơ quan khẩn trương tập trung chỉ đạo, bảo đảm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao; giao Bộ Giao thông vận tải chạy thử nghiệm thủ tục về Giấy phép lái xe trên Trục liên thông trong quý IV/2019.

 Thông qua hệ thống Trục liên thông văn bản điện tử, nhằm vận chuyển liên tục, tự động các văn bản chỉ đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước được thông suốt trong 04 cấp, từ Trung ương đến địa phương. Góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng xử lý công việc của đội ngũ các bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ./.

Thiên Đăng