Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Tin Cải cách hành chính

Văn phòng Chính phủ: Hội nghị giao ban về cải cách thủ tục hành chính

(10:54 | 15/05/2019)

Chiều ngày 14/5, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về tình hình, kết quả cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 04 tháng đầu năm 2019.


                                                     Quang cảnh tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang.

 

Tại điểm cầu Trung ương, do ông Mai Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, chủ trì với sự tham dự của các bộ, ngành có liên quan. Tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang (Văn phòng), do ông Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cùng với các sở, ngành có liên quan, Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng đến dự.

Trong những tháng đầu năm 2019, thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cơ bản các bộ, ngành và địa phương đã nghiêm túc thực hiện với quyết tâm nâng cao hiệu quả về công tác cải cách thủ tục hành chính trên mọi lĩnh vực. Tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, đã và đạt những kết quả thiết thực.

Theo nội dung của báo cáo tóm tắt, các bộ, ngành và địa phương đã ban hành 700 quyết định công bố 13.386 thủ tục hành chính, được quy định tại 132 văn bản quy phạm pháp luật; đến nay, 100% các văn phòng bộ và địa phương đã tiếp nhận nhiệm vụ tổ chức, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (có 53/63 tỉnh, thành phố đã thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh để tiếp nhận và trả kết quả).

Tỉnh Kiên Giang, trong 04 tháng đầu năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 13 Quyết định công bố thủ tục hành chính, tổng số có 540 thủ tục. Trong đó, ban hành mới là 199 thủ tục, bổ sung 139 thủ tục bãi bỏ 202 thủ tục. Hiện nay, các sở được phân công đang tiến hành việc rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo đúng quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, lấy sự hài lòng của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp làm nền tảng cho công cuộc cải cách thủ tục hành chính./.

Thiên Đăng