Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn bản hướng dẫn

Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức đối thoại với công dân vào ngày 05/4/2019

(16:31 | 04/04/2019)

Theo Thông báo số 54/TB-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tổ chức họp xét khiếu tố và tiếp công dân vào ngày 05/4/2019.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   54_TB-UBND.signed.pdf