Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Quyết định số 2518/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

(16:24 | 08/11/2018)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ/hủy bỏ thuộc Ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2518_QD-UBND.signed.pdf  NỘI DUNG TTHC.docx