Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thông báo treo Quốc kỳ và nghỉ tết Dương lịch 2019

(10:15 | 25/12/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   423_TB-UBND.signed.pdf