Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai tại các huyện: Hòn Đất và Phú Quốc năm 2018

(14:10 | 17/01/2019)

Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai tại các huyện: Hòn Đất và Phú Quốc năm 2018.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   67_QD-UBND.pdf