Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công bố kết quả điều tra xã hội học xác định mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với các dịch vụ hành chính công

(15:01 | 28/01/2019)

Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố kết quả điều tra xã hội học xác định mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với các dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   194_QD-UBND.signed.pdf