Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về nhiệm vụ công tác năm 2019

(10:22 | 05/03/2019)

Thông báo số 171/TB-VP ngày 28/02/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về nhiệm vụ công tác năm 2019.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   171_TB-VP.signed.pdf