Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ liên quan đến xử lý vi phạm hành chính

(11:01 | 11/03/2019)

Thông báo số 35/TB-UBND ngày 07/3/2019 của UBND tỉnh về việc tiếp nhận hồ sơ liên quan đến xử lý vi phạm hành chính.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   35_TB-UBND.signed.pdf