Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công bố Danh sách các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các xã, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

(08:17 | 22/03/2019)

Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh sách các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các xã, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   632_QD-UBND.signed.pdf