Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Chỉ thị về thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(16:06 | 27/03/2019)

Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 26/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   06_CT-UBND.signed.pdf