Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ áp dụng trên địa bàn tỉnh

(16:06 | 27/03/2019)

Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   683_QD-UBND.signed.pdf