Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc quyền giải quyết của Sở Công Thương áp dụng trên địa bàn tỉnh

(15:27 | 17/04/2019)

Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc quyền giải quyết của Sở Công Thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   805_QD-UBND.signed.pdf