Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Biên bản họp Hội đồng Sáng kiến tỉnh Kiên Giang năm 2018

(10:10 | 26/04/2019)

Biên bản số 74/BB-HĐSK ngày 25/4/2019 của Hội đồng Sáng kiến tỉnh Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   74_BB-HDSK.signed.pdf