Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang

(16:25 | 26/04/2019)

Quyết định số 76/QĐ-BCD ngày 26/4/2019 của Trưởng Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang về việc thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   76_QD-BCD.signed.pdf