Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Quy định về quy trình "một cửa liên thông" giữa cơ quan nhà nước và điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp

(08:38 | 09/05/2019)

Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 - Ban hành Quy định về quy trình "một cửa liên thông" giữa cơ quan nhà nước và điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1060_QD-UBND.signed.pdf