Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021

(11:17 | 27/05/2019)

Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   84_KH-UBND.signed.pdf