Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công bố Danh mục thủ tục hành chính Ngành Tài chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(10:04 | 07/06/2019)

Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính Ngành Tài chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1284_QD-UBND.signed.pdf