Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(08:20 | 05/07/2019)

Quyết định số 1472/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1472_QD-UBND.signed.pdf