Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi

(15:15 | 09/07/2019)

Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1492_QD-UBND.signed.pdf