Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(10:40 | 24/07/2019)

Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh Quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   15_2019-QD-UBND.signed.pdf