Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công bố thủ tục hành chính cấp điện qua lưới điện trung áp

(08:49 | 30/07/2019)

Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang áp dụng theo quy trình một cửa liên thông.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1697_QD-UBND.signed.pdf