Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất

(08:49 | 30/07/2019)

Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh về việc Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   16_2019-QD-UBND.signed.pdf