Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Quy định thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí

(17:09 | 12/08/2019)

Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1804_QD-UBND.signed.pdf