Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(16:14 | 24/04/2020)

Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh - Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1019_QD-UBND.signed.pdf