Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020

(08:04 | 13/05/2020)

Quyết định số 1136/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh - Phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1136_QD-UBND.signed.pdf