Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thông tin cho báo chí về Thông báo Kết luận thanh tra

(07:19 | 15/05/2020)

Công văn số 648/UBND-TH ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh về việc thông tin cho báo chí về Thông báo Kết luận thanh tra.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 648_UBND-TH.signed.pdf