Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Quy định về quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

(14:51 | 20/05/2020)

Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh - Ban hành Quy định về quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 06_2020_QD-UBND.signed.pdf