Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ

(07:46 | 25/05/2020)

Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trong phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 10_2020_QD-UBND.signed.pdf