Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Ban hành Quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở

(07:44 | 02/06/2020)

Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh - Ban hành Quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 12_2020_QD-UBND.signed.pdf