Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040, tỷ lệ 1/10.000

(15:10 | 10/06/2020)

Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Khoản 1, Khoản 4 và Khoản 8, Điều 1, Quyết định số 2957/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040, tỷ lệ 1/10.000.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1325_QD-UBND.signed.pdf