Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020

(07:20 | 23/06/2020)

Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1434_QD-UBND.signed.pdf