Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Phân khai chi tiết kế hoạch vốn năm 2020 thực hiện Chương trình Hỗ trợ xây dựng Nhà tình nghĩa + hỗ trợ nhà người có công

(07:30 | 23/06/2020)

Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn năm 2020 thực hiện Chương trình Hỗ trợ xây dựng Nhà tình nghĩa + hỗ trợ nhà người có công trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1440_QD-UBND.signed.pdf