Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và bố trí nhân sự của Văn phòng UBND tỉnh

(16:21 | 01/07/2020)

Quyết định số 72/QĐ-VP ngày 09/6/2020 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về ban hành Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và bố trí nhân sự của các phòng, ban, trung tâm và đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng UBND tỉnh theo Quyết định số 729/QD-UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 72_QD-VP quy dinh chuc nang nhiem vu VPUBND tinh.pdf