Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tình

(16:25 | 01/07/2020)

Quyết định số 75/QD-VP ngàu 16/6/2020 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc ban hành Quy chề làm việc của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 75_QD-VP.signed.pdf