Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Công văn số 1003/UBND-KGVX ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh

(13:25 | 03/08/2020)

Công văn số 1003/UBND-KGVX ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh về việc khẩn trương rà soát, quản lý, thực hiện cách ly đối với trường hợp đi về từ các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1003_UBND-KGVX.signed(1).pdf