Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo số 269/BC-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh

(13:32 | 03/08/2020)

Báo cáo số 269/BC-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh về chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 269_BC-UBND.signed.pdf