Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Hội thao văn phòng

Các hoạt động trò chơi dân gian, hoạt động trải nghiệm tại Hội thao Văn phòng

(11:00 | 23/08/2018)

 Các hoạt động trò chơi dân gian

 

THỂ LỆ

Trò chơi dân gian; hoạt động trải nghiệm

(Kèm Kế hoạch số             /KH-VP ngày     tháng     năm 2018

của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang)

 
 
 

 

I.      ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1.     Đối tượng:

-            Là công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng UBND các huyện, thị xã, thành phố (có thẻ công chức, viên chức hoặc thẻ công đoàn viên).

2.     Thời gian: 07h00, ngày 25/8/2018.

-            Địa điểm: Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Kiên Giang – Khu Sinh hoạt dã ngoại Thanh thiếu niên. Địa chỉ số 987 Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, Tp Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (trong công viên Văn hóa An Hòa).

II.   THỂ LỆ

1.     Đua xuồng ba lá.

-         Số lượng thành viên mỗi đội: 02 thành viên (02 nam).

-         Cự ly: 100 mét.

-         Hình thức thi đấu: Thi đấu loại trực tiếp.

-            Cách chơi: Mỗi lượt thi đấu gồm 02 đội. Khi có hiệu lệnh của trọng tài, từ vị trí xuất phát các thành viên trên xuồng bơi về vạch đích. Đội về đích trước tiên sẽ dành chiến thắng.

Lưu ý: Trong quá trình thi đấu sẽ không tính thành tích các trường hợp sau:

+ Xuồng bị chìm.

+ Bơi lấn làn làm ảnh hưởng đến thành tích của đơn vị khác.

+ Không chấp hành sự điều hành của Tổ trọng tài.

2.     Đi xe đạp thăng bằng.

-         Số lượng thành viên mỗi đội: 03 thành viên (02 nam, 01 nữ).

-            Hình thức thi đấu: Tính tổng thành tích đoạn đường di chuyển của các thành viên đơn vị. Nếu trường hợp bằng thành tích sẽ có vòng đấu phụ: Mỗi đội cử ra một thành viên thi đấu, thành viên đội nào di chuyển xa hơn sẽ dành chiến thắng.

-         Cách chơi: Tiến hành thi đấu lần lượt từng thành viên. Khi có hiệu lệnh Trọng tài thành viên bắt đầu di chuyển trên xe đạp qua cầu độc mộc. Đội nào có tổng thành tích xa hơn sẽ dành chiến thắng.

Lưu ý: Trong quá trình di chuyển nếu để chân chạm vào cầu sẽ tính thành tích từ vạch xuất phát đến điểm trạm chân.

-         Thành tích được tính từ vạch xuất phát đến điểm cuối của bánh xe trước.

3.     Đi thang dây.

-         Số lượng thành viên mỗi đội: 02 thành viên (01 nam, 01 nữ).

-         Hình thức thi đấu: Thi đấu loại trực tiếp, mỗi lượt thi đấu 02 đội.

-         Cách chơi: Khi có hiệu lệnh của Trọng tài, 02 thành viên của mỗi đội lần lượt di chuyển lên thang dây và thăng bằng di chuyển về đích. Đội nào chạm được vào điểm đích trước sẽ dành chiến thắng. Trường hợp tất cả thành viên của một đội đều rơi khỏi dây, đội còn lại sẽ dành chiến thắng.

-         Lưu ý: Trong quá trình di chuyển nếu thành viên của mỗi đội để rời chân khỏi dây thăng bằng xem như bị loại. Các thành viên phải đi trên dây không được ngồi trên dây.

4.     Hội thi bắt cá lóc.

-         Số lượng thành viên mỗi đội: 04 thành viên (02 nam, 02 nữ).

-         Hình thức thi đấu: Tính tổng thành tích các thành viên trong đội.

-         Cách chơi: Mỗi đội sẽ được phát một rỗ đựng cá, trong thời gian 10 phút đội nào bắt được nhiều cá hơn sẽ dành chiến thắng.

-         Lưu ý: Trong quá trình bắt cá không sử dụng dụng cụ, các thành viên bắt cá bằng tay không.