Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Hội thao văn phòng

Xem với cỡ chữAA

Kỷ niệm 74 năm Ngày Truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước năm 2019

(09:19 | 05/12/2019)

Kỷ niệm 74 năm Ngày Truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước năm 2019