Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Phòng chống dịch COVID-19

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang: Miễn, giảm giá nước sinh hoạt do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

(14:49 | 10/08/2020)

Ngày 07/8/2020, Ủy ban nhân nhân tỉnh ban hành Quyết định số 1841/QĐ-UBND về việc miễn, giảm giá nước sinh hoạt và thời gian thực hiện để hỗ trợ bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, do Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Kiên Giang cung cấp.

Đối tượng áp dụng là khách hàng sử dụng nước thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh, do Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang cung cấp, với tổng số khoảng 10.351 hộ.

Định mức sử dụng nước được miễn, giảm: Tối đa 16m3/hộ/tháng; trường hợp khối lượng nước sạch sử dụng trong tháng từ 17m3/hộ/tháng trở lên, được tính miễn, giảm 16m3/hộ/tháng. Tổng kinh phí miễn, giảm khoảng 1.350.516.000 đồng/tháng.

Thời gian miễn, giảm: Liên tục trong 03 tháng, áp dụng từ kỳ hóa đơn tháng 8, 9 và 10 năm 2020./.

Minh Ngọc