Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
(13:37 | 04/05/2018)

Sáng nay, ngày 04 tháng 5 năm 2018, Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) cho đội ngũ cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC ở các sở, ban, ngành và địa phương, bằng hình thức trực tuyến. Tại cầu trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh, do Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đỗ Thị Lệ Hảo chủ trì; báo cáo viên trực tiếp phụ trách truyền đạt là lãnh đạo và công chức Phòng Kiểm soát TTHC Văn phòng UBND tỉnh.


                                             Các đại biểu tham gia tập huấn tại điểm cầu Văn Phòng UBND tỉnh.

 

Để đạt mục đích, yêu cầu đề ra đối với Hội nghị tập huấn lần này, trong phát biểu khai mạc, bà Đỗ Thị Lệ Hảo - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, chủ trì hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC; đề nghị các cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC tập trung theo dõi các nội dung được truyền đạt tại hội nghị, nhận thức rõ những nội dung cơ bản, những yếu tố chính, những điểm mới trong công tác kiểm soát TTHC, đối chiếu với kinh nghiệm thực tế cùng nhau trao đổi nghiệp vụ, những khó khăn, vướng mắc, qua đó nhằm nâng cao chất lượng, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC trong thời gian tới.

Trên cơ sở những nghị định, thông tư có liên quan của Trung ương và các văn bản hướng dẫn thực hiện của UBND tỉnh, Hội nghị đã nghe các báo cáo viên trình bày những điểm mới của Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 và tổng quan hoạt động kiểm soát TTHC; giới thiệu về công bố, công khai TTHC; giới thiệu về báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; quy trình rà soát, đánh giá, tính toán chi phí tuân thủ TTHC. Tiếp đó, các đại biểu thảo luận, trao đổi nghiệp vụ và trực tiếp thực hành rà soát, đánh giá TTHC.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC nhằm trang bị kỹ năng, nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho đội ngũ cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC tại các sở, ban, ngành, địa phương, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC gắn với công tác xây dựng pháp luật; đảm bảo thực hiện quy định của pháp luật về TTHC; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước và nâng cao hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế./.

Minh Hoàng - Trung Nghĩa