Bế mạc Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh
(08:49 | 10/12/2018)

Chiều ngày 07/12, sau 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐND tỉnh Đặng Tuyết Em và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đã tiến hành phiên bế mạc Kỳ họp thứ 11 với nhiều nội dung quan trọng. 23 Nghị quyết đã được đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua.


                                                          Biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

 

Tại Kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh đã xem xét và thống nhất cao với các báo cáo, các tờ trình của Thường trực HĐND, UBND tỉnh. HĐND tỉnh đã dành nhiều thời gian để thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018; nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019. Thống nhất với đánh giá tình hình năm 2018 mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, quân, dân trong tỉnh nên tỉnh nhà có bước phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, cơ bản thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2018 của HĐND tỉnh đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá cao. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ. Quốc phòng-an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn. Hoạt động của các cấp, các ngành có tiến bộ đã góp phần ổn định và phát triển tỉnh nhà và qua đó đã tạo ra tiền đề, khí thế mới cho sự phát triển trong những năm tiếp theo.

Bên cạnh thành tích đã đạt được, các vị đại biểu dự Kỳ họp và đại biểu HĐND tỉnh cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập của tỉnh trên các lĩnh vực, đòi hỏi UBND tỉnh, các ngành, các cấp phải nỗ lực hơn nữa để khắc phục cho được các hạn chế đã qua, phát triển tốt tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2019 HĐND tỉnh đã đề ra.

Trên cơ sở thảo luận, xem xét các tờ trình, báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh; HĐND tỉnh đã quyết định và thông qua 23 nghị quyết, trong đó có các nghị quyết rất quan trọng như: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2019; Nghị quyết về dự toán thu - chi ngân sách năm 2019; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2019; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 cụm cảng Hà Tiên, thành phố Hà Tiên; Nghị quyết thông qua quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030...

HĐND tỉnh đã xem xét và nhất trí cao với các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thông báo hoạt động tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đặc biệt, HĐND tỉnh cũng ghi nhận, đánh giá cao các kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đối với HĐND, UBND tỉnh. HĐND tỉnh sẽ tăng cường vai trò giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và giải quyết một số vấn đề bức xúc, yếu kém mà Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh quan tâm. Lần đầu tiên, HĐND tỉnh tiến hành giám sát và báo cáo trước kỳ họp về kết quả giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng và ra Nghị quyết về nội dung này.

Tại Kỳ họp này, thực hiện Nghị quyết số 85 của Quốc hội, HĐND tỉnh tiến hành phiên họp lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu với 30 chức danh.

 


                                          Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu.

 

HĐND tỉnh đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với 05 Giám đốc sở, ngành và Chủ tịch UBND tỉnh. Nội dung tập trung vào những vấn đề cấp thiết của đời sống kinh tế-xã hội được cử tri trong tỉnh và các vị đại biểu HĐND quan tâm. Các đại biểu HĐND tỉnh chất vấn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ngành trả lời chất vấn đã trả lời thẳng vào vấn đề được hỏi, gắn với giải trình nhiều ý kiến của các đại biểu đặt ra trong thảo luận; thẳng thắn nhận trách nhiệm và có đưa ra giải pháp để khắc phục những hạn chế, quyết tâm làm chuyển biến tình hình, nên nhận được sự đồng tình của đại biểu HĐND và cử tri trong tỉnh.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đặng Tuyết Em khẳng định Kỳ họp thứ 11 đã hoàn thành chương trình, nội dung đề ra. Chương trình Kỳ họp được bố trí hợp lý, có sự điều chỉnh kịp thời, dành thời gian tập trung thảo luận về những vấn đề quan trọng và còn có ý kiến khác nhau để thống nhất ban hành được tất cả các nghị quyết như chương trình kỳ họp đã đưa ra. Đồng thời đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm các các đại biểu tham dự Kỳ họp, đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần vào sự thành công của Kỳ họp. Chủ tịch HĐND tỉnh Đặng Tuyết Em yêu cầu các vị đại biểu HĐND tỉnh kịp thời báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp; chủ động hơn nữa trong hoạt động giám sát, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh, kiến nghị kịp thời với các cơ quan chức năng và giám sát đôn đốc việc giải quyết nhằm đem lại quyền lợi, lợi ích chính đáng cho nhân dân.

Chủ tịch HĐND tỉnh Đặng Tuyết Em yêu cầu Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, chính quyền địa phương các cấp và các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình khẩn trương triển khai ngay các Nghị quyết của HĐND đã được thông qua tại Kỳ họp này và phải quyết tâm chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện để Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống đáp ứng lòng mong đợi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh./.

Bùi Kiên